hvis et ægteskab skulle lykkes

hvis et ægteskab skulle lykkes

Mange af de ting, der for over 100 år siden advaredes imod, hvis et ægteskab skulle lykkes, er nemlig problemstillinger, der også diskuteres i dag. Særligt med hensyn til magtforholdet mænd og kvinder imellem. Dette er Lis Byrdal allerede inde på i 1947 – en beskrivelse, der trods dens noget gammeldags formulering her 56 år senere stadig er værd at tænke lidt over:

gift med en Tøffelhelt

Inderst inde i kernen af hendes Kvindesjæl lurer Ønsket om at være den svage – og hun hader den Magt, hun så let har faaet over ham. Hendes Drømme om at være “hans lille Pige” er pist væk. Altfor let har hun vundet det Slag, enhver Kvinde fører for at komme til at dominere Manden – men som ingen ønsker at vinde. Og en skønne Dag opdager hun, at hun er gift med en Tøffelhelt.

Se fotos fra bryllupsfotograf

Vi kvinder skal altså – også for vores egen skyld – tage os i agt for at blive for dominerende, men også mænd får af Emma Gad i 1918 en advarsel med på vejen: Husherren bør vogte sig vel for at henfalde til den almindelige mandlige Skødesynd at være gnaven og ubehagelig i hjemmet, alt mens han viser sig fra den muntre og behagelige Side, saa snart han færdes blandt Fremmede. Intet bidrager i højere Grad til at berøve Dagliglivet dets kærlige Fortrolighed og gode Humør. (…) Naar Mænd først er blevet Gnavne, er der ingen vej tilbage.

Emma Gad

Jamen, hvor kan vi dog kun give hende ret, den gode Emma Gad. Bogen stiller de gamle råd op imod nyere kærlighedsmanualer skrevet af folk som Sten Hegeler, Martin Østergaard og Carl-Mar Møller. Interessant og pudsig læsning, der giver anledning til både fnis, forundring og – måske – opskriften på et ægteskab, der holder.