Dyrt ikke at være gift

Dyrt ikke at være gift

Lever man sammen i et papirløst forhold, har man mange forpligtelser, men næsten ingen rettigheder. Uanset hvor længe man bor sammen med sin kæreste, får man aldrig de samme rettigheder som et ægtepar. Skiftende regeringer har overvejet at ændre reglerne, men endnu er der ingen, der har turdet foretage sig noget. Ægteskabet er også i Danmark en hellig institution.

Økonomiske issues

Det er småt med rettighederne, når man bor sammen, men der er til gengæld ingen smalle steder, når det gælder forpligtelser over for det offentlige. Når der skal udbetales tilskud fra det offentlige, har det stor betydning, om man bor alene eller sammen med en anden. Mange ydelser bliver beregnet udfra husstandsindkomsten, og derfor kan det få store økonomiske konsekvenser at flytte sammen med sin kæreste. Har man førhen været enlig forsørger, kan man godt vinke farvel til både ordinært og ekstra børnetilskud.

Billeder fra romatiske bryllupper

Man risikerer også at skulle betale fuld pris for at få sit barn passet. Også boligtilskud kan man glemme alt om. At flytte sammen med sin kæreste får også økonomiske konsekvenser, hvis man har været gift før og får underholdsbidrag, der er fastsat af statsamtet. Eksmanden kan nemlig bede statsamtet om at fjerne bidraget, så længe hans tidligere kone bor sammen med en anden mand.

Samlivskontrakt

Det er ikke alt, man kan ændre på. Man kan ikke på lovlig vis bevare sine offentlige tilskud, efter at man er flyttet sammen med sin kæreste, men forhåbentlig er man bedre stillet, når der er to til at betale regningerne. Man kan til gengæld tage sig sine forholdsregler, så konsekvenserne ikke bliver alt for uoverskuelige, hvis forholdet en dag går i stykker. Løsningen ligger i en samlivskontrakt. Ved at indgå en samlivskontrakt, kan man på mange måder få et papirløst forhold til at minde om et ægteskab. Man kan aftale, at man har pligt til at forsørge hinanden, mens man er sammen, og at den ene skal betale underholdsbidrag til den anden, hvis man går fra hinanden. Man kan også aftale fælles ejerskab over de ting, man køber, mens man er sammen, ligesom man kan give hinanden fuldmagt til at købe ind på hinandens regning.