Vi gifter os

Vi gifter os

Vi gifter os stadig i fuld forhåbning om, at den ideelle kernefamilie trives, men ofte brister drømmen og flere ægteskaber ender i skilsmisse. Vi stiller nemlig alt for store krav til os selv, vores børn og vores arbejdsplads, og resultatet bliver stress og frustrationer. Men hvor længe kan børnefamilien blive ved med at fungere på nuværende præmisser, og hvor er vi på vej hen? Spænder ben for os selv.

Tænkt på at få lavet nogle flotte familiebilleder?

De fleste kernefamilier

De fleste kernefamilier har alt for svært ved at anerkende den forandring, der kommer når man stifter familie. – Vi vil stadig både blæse og have mel i munden. I vores generation har vi lært at vælge til og planlægge, så vi kan nå det hele, – og vi vil det hele. Problemet bliver så bare, at jagten på det gode liv ender med at true lykken. For i vores stræben efter de rigtige ydre rammer med alt hvad det indebærer af børnevenlig bolig, økologisk mad, og succes på arbejdspladsen, spænder vi ben for os selv både økonomisk og følelsesmæssigt.

Kvinden i dilemma Den tidligere generation stillede ikke ligeså høje krav til tilværelsen, som vi gør i dag. Dengang var arbejdspladsen et sted, hvor man tjente sine penge, men hjertet lå i hjemmet. – Flere og flere mennesker har deres identitet via arbejdspladsen, og den er svær at give afkald på. Konkurrencen er også blevet betydelig hårdere, og det kan være svært at være væk fra sin arbejdsplads i en periode på grund af barsel.

Familiefotografering over hele Fyn

familielivet og karrieren

Som 30-årige er man godt på vej op ad karrierestigen, men samtidig er det også tidspunktet, hvor mange vælge at få børn, og det sætter kvinden i et dilemma. Hun betaler den højeste pris for at få familielivet og karrieren til at fungere. Kvinden tager ansvaret fortæller, at hendes engelske veninde lige har fået barn, og mens hun trasker rundt med barnevognen, går tankerne på indkøb og madlavning. Hendes mand derimod har fået ideen til en bog, mens han har gået tur med barnet. – Det er typisk kvinder.

Hun tænker på alt det praktiske, mens han gør sig tid til at tænke kreativt i karriere. Man kan så være fristet til at sige, at det er hendes egen skyld. Hun burde lægge lidt af ansvaret fra sig, men mange kvinder oplever, at de ikke har nogle andre steder, de kan placere ansvaret. Derfor føler de sig låst fast i den evige rolle som den, der får hjemmet til at fungere.

Hvor er vi på vej hen?

Børnefamilierne føler sig ekstremt pressede, og spørgsmålet er, hvor længe, de vil finde sig i at leve under nuværende forhold. Konflikterne er der mange af, men de foregår i hjemmet og ikke udadtil i samfundet. – Den næste generation vil stille meget højere krav til arbejdspladsen og børneinstitutionerne om større fleksibilitet.

Politikerne vil blande sig mere i debatten om børnefamiliernes dilemmaer, og arbejdspladserne kommer til at yde deres med hensyn til hjemmearbejdspladser, mere ferie, og mulighed for børnepasning. Vi kan så også håbe på, at vi vil blive bedre til at lave fravalg, og ikke fortsætte i samme tempo, som vi gør i dag